Kids

Freeflow Kids är vilande tills vidare p.g.a Covid-19

Freeflow Kids 7 – 9 år Västerskolan, torsdagar kl 17.30 – 18.30

Ingen specifik idrottsinriktning! Komplement till andra idrotter!
Grundläggande rörelseformer som utvecklar styrka, rörlighet, koordination och balans genom lekar, redskapsbanor, stafetter, bollvaneövningar och spel.
Ledare: Elin Olsson. Tommy Karlsson
Kontaktperson: Tommy Karlsson 076-860 60 92