Kids

Freeflow Kids 7 – 9 år Västerskolan, torsdagar kl 17.30 – 18.30

Ingen specifik idrottsinriktning! Komplement till andra idrotter!
Grundläggande rörelseformer som utvecklar styrka, rörlighet, koordination och balans genom lekar, redskapsbanor, stafetter, bollvaneövningar och spel.
Ledare: Elin Olsson. Tommy Karlsson
Kontaktperson: Tommy Karlsson 076-860 60 92

Freeflow Kids 10 – 12 år Freeflow Athletic Center, söndagar kl 16 – 17

Ingen specifik idrottsinriktning. Strävan är kroppskontroll genom en bred rörelsearsenal. Fokus: Grundstyrka, rörlighet, balans och utförande. Innehåll: Lekar, stafetter, hinderbanor etc i kombination med olika belastningar.
Ledare: Markus Malmgren, Tommy Karlsson
Kontaktperson: Tommy Karlsson 076-860 60 92